phuthanhled-hue
,

Chiếu sáng mĩ thuật cổng Hiển Nhơn - Hoàng Thành Huế

Chiếu sáng mĩ thuật hoàng thành Huế Chiếu sáng mĩ thuật cổng Hiển Nhơn - Hoàng Thành Huế do công ty Phú Thành thiết kế và thi công. Công trình hoàn thành tháng 10/2013. Công trình sử dụng toàn bộ…
phuthanhled-hue2
,

Chiếu sáng mĩ thuật Ngọ Môn - Kinh thành Huế

Công trình chiếu sáng Ngọ Môn Với công trình vô cùng có giá trị và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới này thì yêu cầu đặt ra cho công ty Phú Thành hết sức khắt khe: Hệ…