phuthanhled-hue2
,

Chiếu sáng mĩ thuật Ngọ Môn - Kinh thành Huế

Với công trình vô cùng có giá trị và đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới này thì yêu cầu đặt ra cho công ty Phú Thành hết sức khắt khe: Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật phải…