tin-phuthanh
,

Thế nào là chiếu sáng mỹ thuật?

Chỉ cần nhìn vào hình ảnh so sánh giữa công trình Chiếu sáng mĩ thuật và Chiếu sáng thông thường ở đây thì chắc ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai hình thức chiếu sáng.…