FILE_20201007_204109_2. Tháp Bánh Ít - FULL HD (Bánh Ít Tower) - Binh Dinh - Vietnam .00_01_39_02.Still002
,

Chiếu sáng trang trí cho Tháp Bánh Ít ở Quy Nhơn, Bình Định

Chiếu sáng trang trí cho Tháp Bánh Ít ở Quy Nhơn, Bình Định