Vẻ đẹp lung linh của dải hoa Led trang trí ngang đường tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vẻ đẹp lung linh của dải hoa Led trang trí ngang đường tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vẻ đẹp lung linh của dải hoa Led trang trí ngang đường tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An