Lễ ký kết hợp tác giữa Cty CP Phú Thành và Tập đoàn Mai Linh