Bảng điện tử ngoài trời tại Tổng Công ty điện lực Hà Nội

Bảng điện tử ngoài trời tại Tổng Công ty điện lực Hà Nội

Bảng điện tử ngoài trời tại Tổng Công ty điện lực Hà Nội thông tin liên tục, thu hút được sự chú ý của người đi đường và tiết kiệm chi phí…