Biển hiệu Chevrolet lắp đặt tại nhà máy và các Showroom của hãng – Tp. Hồ Chí Minh