Biển hiệu toà nhà Viettel – Giang Văn Minh – Hà Nội