Công trình Chiếu Sáng Mỹ thuật

HỒ HÀO GIA, HỒ THỦY SẢN, HỒ THIẾU NHI, HỒ THANH NIÊN, TP – YÊN BÁI