Dải trang trí ngang đường tại Thành phố Vinh Yên – Vĩnh Phúc