3702_Powershine_MK2_S_scheda

Đèn Led AL3870 POWERSHINE MK2 D EASY của hãng Griven (Italy)

Sử dụng trong chiếu sáng và trang trí kiến trúc