Công trình chiếu sáng mỹ thuật phần mái và thân tòa nhà

HANDICO 6 – Hà Nội

 • CHỦ ĐẦU TƯ

  Công ty cổ phần & đầu tư và phát triền Nhà Số 6 Hà Nội

 • Ông: VŨ TUẤN ANH

  Tổng Giám Đốc

 • LIÊN HỆ

  Điện thoại: 0437 320 010

 • 4.700.000.000 VNĐ

  Tổng giá trị hợp đồng

 • THÁNG 12 NĂM 2014

  Thời gian hoàn thành

Một vài hình ảnh thi công