Công trình chiếu sáng mỹ thuật phần mái và thân tòa nhà

HANDICO 6 – Hà Nội