Logo Toà nhà Tổng Công ty Hadico – Phạm Hùng – Hà Nội