MÀN HINH FULL COLOURS TRÒN TẠI BÙNG BINH TRUNG TÂM  & CỔNG CHÀO TP.VIỆT TRÌ