Trang trí bờ hồ Thiền Quang nhân dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội