Posts

thumb-tuyendung
,

TUYỂN DỤNG NỮ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty; - Thực hiện công việc của kế toán tổng hợp; - Tập hợp, phân loại chứng từ; - Hạch toán nghiệp vụ…