,

CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CHO THAI HOLDING TOWER

Thai Holding Tower.00_00_15_29.Still001

Thai Holding Tower.00_00_15_29.Still001

Chiếu sáng trang trí cho Trụ sở NH Liên Việt Post Bank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.