Chiếu sáng trang trí Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Phuthanh-led

Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang