Biển hiệu tòa nhà PCC1 – Cty CP Xây lắp Điện 1 – Hà Nội