Công trình chiếu sáng kiến trúc cụm các công trình:

NHÀ HÁT LỚN, BẢO TÀNG, TRỤ SỞ UBND – TP. HẢI PHÒNG