Công trình chiếu sáng mỹ thuật 

TÒA NHÀ VIETTEL CÁC TỈNH TRÊN TOÀN QUỐC