Công trình chiếu sáng mỹ thuật 

TRUNG TÂM GIẢI TRÍ MƯỜNG THÀNH VRC – TP.VINH – NGHỆ AN