Đèn-máng-Wallwasher

Đèn máng Wallwasher
Sử dụng để trang trí nhà hoặc cầu