phuthanhled-20nam
,

Phú Thành - Chặng Đường 20 Năm Phát Triển

Clip giới thiệu về sản phẩm và hoạt động kinh doanh của công ty Phú Thành với những mốc son. https://youtu.be/KwVHPD4a6TQ