,

Phú Thành – Chặng Đường 20 Năm Phát Triển

Clip giới thiệu về sản phẩm và hoạt động kinh doanh của công ty Phú Thành với những mốc son.