Bảng điện tử LED tại trụ sở Bộ Nội Vụ – Hà Nội

 • CHỦ ĐẦU TƯ

  TRỤ SỞ BỘ NỘI VỤ

 • Ông: NGUYỄN HỮU QUỲNH

  Đại Diện

 • LIÊN HỆ

  Điện thoại: 04 3722 5969

 • 300.300.000.000 VNĐ

  Tổng giá trị hợp đồng

 • ĐANG CẬP NHẬT

  Thời gian hoàn thành

Một vài hình ảnh thi công