MÀN HÌNH VIDEO TẠI QUẢNG TRƯỜNG

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 • CHỦ ĐẦU TƯ

  SỞ TRUYỀN THÔNG & THÔNG TIN TÌNH YÊN BÁI

 • Ông: NGUYỄN MINH TUẤN

  Giám Đốc

 • LIÊN HỆ

  Điện thoại: 0293 858 959

 • 2.240.906.000 VNĐ

  Tổng giá trị hợp đồng

 • ĐANG CẬP NHẬT

  Thời gian hoàn thành

Một vài hình ảnh thi công