TRỤ SỞ TỔNG CÔNG TY

XĂNG DẦU VIỆT NAM – HÀ NỘI

 • CHỦ ĐẦU TƯ

  Đang cập nhật…

 • VƯƠNG THÁI DŨNG

  Phó Tổng Giám Đốc

 • LIÊN HỆ

  Điện Thoại: 0438 512 603

 • 603.900.000 VNND

  Tổng giá trị hợp đồng

 • ĐANG CẬP NHẬT

  Thời gian hoàn thành

Một vài hình ảnh thi công