MÀN HÌNH VIDEO FULL COLOUR 16,7 TRIỆU MÀU TRONG NHÀ 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

 • CHỦ ĐẦU TƯ

  Sở GD chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 • Bà: PHAN THỊ TƯỜNG TÂM

  Tổng Giám Đốc

 • LIÊN HỆ

  Điện Thoại: 08 3821 7713

 • 1.998.137.800 VNĐ

  Tổng giá trị hợp đồng

 • ĐANG CẬP NHẬT

  Thời gian hoàn thành

Một vài hình ảnh thi công