đèn-led-wallwasher-AL4052-Onix-RGB

Đèn led wallwasher của hãng Griven (Italy)

AL4052 ONYX

AL4052 US RW PE

OPTICS
US Ultra Spot

LED TYPE
RW RGBW

OPTION/OPTIONAL
PE Polar Edition

Sử dụng trong chiếu sáng và trang trí kiến trúc