đèn-led-wallwasher-AL5052

Đèn led wallwasher của hãng Griven (Italy)

AL5052 CORAL EASY

AL5052 SP WW PE
OPTICS
SP Spot
NA Narrow
ME Medium
WI Wide
EW Extra wide
EL Elliptical
WL Elliptical Wide

LED TYPE
CW Cold white
WW Warm white

Sử dụng trong chiếu sáng và trang trí kiến trúc