Nubila 36 -Yajiang

Đèn Nubila 36 – Yajiang

 Sử dụng để trang trí nhà hoặc cầu