Led EXC-42s

Đèn led EXC-42S

Trang trí nhà hoặc cầu, đặt sau lớp mica (thường để trang trí khu vui chơi)