Led-đơn-full-color-12mm

Led đơn full color 12mm
Làm bộ chữ hoặc dải ngang đường