Led đơn full color 12mm

Led đơn full color 12mm
Làm bộ chữ hoặc dải ngang đường