Mẫu Chim Hòa bình và biểu trưng Hà Nội phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội