Mẫu Chùa Một Cột và Hoa Sen phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội