Mẫu hoa Đồng Tiền trang trí phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội