Mẫu Trống Đồng phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội