Syrena Xuan Dieu.00_00_28_19.Still001
,

CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CHO SYRENA XUAN DIEU

Chiếu sáng trang trí cho Syrena Xuan Dieu
Thai Holding Tower.00_00_15_29.Still001
,

CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CHO THAI HOLDING TOWER

Chiếu sáng trang trí cho Trụ sở NH Liên Việt Post Bank 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.