,

Chiếu sáng trang trí Cầu Bắc Hưng Hải tại Ecopark

thumb-cau-ecopark2

Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho Cầu Bắc Hưng Hải tại Ecopark . 

Cau-EcoPark_01 Cau-EcoPark_02 Cau-EcoPark_03 Cau-EcoPark_04 Cau-EcoPark_05 Cau-EcoPark_06 Cau-EcoPark_07 Cau-EcoPark_08 Cau-EcoPark_09 Cau-EcoPark_10 Cau-EcoPark_11 Cau-EcoPark_12 Cau-EcoPark_13 Cau-EcoPark_14 Cau-EcoPark_15 Cau-EcoPark_16 Cau-EcoPark_17