,

Chiếu sáng trang trí TNR Tower Nguyễn Chí Thanh – TNR Holdings

thumb-tnr

Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho tòa nhà TNR Tower Nguyễn Chí Thanh – TNR Holdings

TNR-Tower_01 TNR-Tower_02 TNR-Tower_03 TNR-Tower_04 TNR-Tower_05 TNR-Tower_06 TNR-Tower_07 TNR-Tower_08-full TNR-Tower_09-full TNR-Tower_10-full TNR-Tower_11-full TNR-Tower_12-full