,

Chiếu sáng trang trí cầu vượt Nguyễn Văn Linh – TP. Hải Phòng

thumb-lhp

Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho Cầu vượt Nguyễn Văn Linh – TP. Hải Phòng

thumb-lhp01 thumb-lhp02 thumb-lhp03 thumb-lhp04 thumb-lhp05