,

Chiếu sáng trang trí Dự án tòa nhà văn phòng kết hợp bãi đỗ xe cao tầng của Thành Công E&C

thumb-thanhcong

Công ty Phú Thành tự hào được lựa chọn để triển khai dự án chiếu sáng trang trí cho Dự án tòa nhà văn phòng kết hợp bãi đỗ xe cao tầng của Thành Công E&C. 

Toa-Nha-Thanh-Cong-1 Toa-Nha-Thanh-Cong-10 Toa-Nha-Thanh-Cong-09 Toa-Nha-Thanh-Cong-08 Toa-Nha-Thanh-Cong-07 Toa-Nha-Thanh-Cong-06 Toa-Nha-Thanh-Cong-05 Toa-Nha-Thanh-Cong-04 Toa-Nha-Thanh-Cong-03 Toa-Nha-Thanh-Cong-02 Toa-Nha-Thanh-Cong-01 Toa-Nha-Thanh-Cong-13 Toa-Nha-Thanh-Cong-12 Toa-Nha-Thanh-Cong-11