đèn-EXC-W64

Đèn EXC-W64

đèn EXC-W64

Sử dụng để chiếu sáng tòa nhà, hắt sáng tường

Gọi là đèn LED thanh hoặc LED ống đổi màu chạy theo gờ kiến trúc các tòa nhà, kết nối liên tục end-to-end.