đèn-pha-EXC-B150A

Đèn pha EXC-B150A

đèn pha EXC - B150A

Sử dụng để chiếu sáng cột của tòa nhà (trang trí tòa nhà, công trình kiến trúc)