đèn-pha-EXC-U20B

Đèn pha EXC-U20B

 Sử dụng để trang trí nhà, tòa nhà

Đèn LED thanh hoặc LED ống đổi màu chạy theo gờ kiến trúc các tòa nhà, kết nối liên tục end-to-end.