đèn-pha-EXC-B270

Đèn pha EXC-B270

Sử dụng để chiếu sáng các mảng tường lớn hoặc các cột cao của tòa nhà hoặc chiếu sáng cầu