đèn-pha-EXC-B600A

Đèn pha EXC-B600A

Sử dụng để chiếu sáng tòa nhà