đèn-pha-EXC-BS330

Đèn pha EXC-BS330

Sử dụng để chiếu sáng các mảng tường lớn hoặc các cột cao của tòa nhà hoặc chiếu sáng cầu